เส้นทางเดินเล่นด้านหน้า วัดไร่แตงโทน

เส้นทางเดินเล่นด้านหน้า วัดไร่แตงโทน

วัดไร่แตงโทน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยโบราณ สะท้อนรอยอดีตของศิลปะและวัฒนธรรมของไทย สำหรับใครที่ชอบความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยโบราณหรือความเชื่อทางศาสนา วัดไร่แตงโทนถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ไม่ควรพลาด

วัดไร่แตงโทนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานและความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยโบราณที่น่าสนใจ จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ควรค่าแก่การมาเยือนและสำรวจ